Svensk databas över mobila tjänster lanserad – sök direkt från nätet
Organisationen IT-Företagen lanserar idag sin nya databas med information om mobila tjänster. Utvecklingen har skett på uppdrag av Näringsdepartementet och databasen bygger på en kartläggning av kommersiellt tillgängliga mobila tjänster i Sverige. Från och med idag den 14 maj 2003 kan du söka direkt i denna databas på nätet.
Databastjänsten kallas helt enkelt för “Mobila tjänster” – som kan nås från denna länk. Huvudsyftet med databasen är att ge en marknadsöverblick över utbudet, och för den som bevakar marknaden för mobila tjänster är det naturligtvis ett välkommet tillskott.

Källa: IT-Företagen