Svensk Byggtjänst lanserar Omvärldsbevakning-TV
Nu lanserar Svensk Byggtjänst Omvärldsbevakning TV och först ut blir ämnesområdet el.
– Genom denna nya tjänst erbjuder vi aktuell omvärldsbevakning via webb-TV. Inslagen samlas i ett arkiv och användarna kommer att kunna kommentera inslagen, ställa frågor och föra en dialog med oss via webben, berättar Ylva Sandberg, projektledare för Omvärldsbevakning TV.

– Att komplettera Omvärldsbevakning från Svensk Byggtjänst med webb-TV känns naturligt. Det gör det ännu lättare för våra kunder att hålla sig uppdaterade inom sina fackområden när det gäller lagar, regler, normer, ny teknik och nya metoder, säger Andreas Nyström, produktchef Omvärldsbevakning webb.

– Genom att titta på programmen håller man sig a jour inom sitt fackområde. Kunderna kan via webben, läsplattor eller mobiler titta på programmen när det passar, och ställa frågor och kommentera utan att vara bundna till givna tider.

”Aktuellt om EL” startar i april
Tanken är att det ska produceras och distribueras webb-TV inom Omvärldsbevaknings alla fackområden – Anläggning, El & Tele, Energi, Förvaltning, Husbyggnad samt VVS. Först ut blir fackområdet El &Tele med programmet ”Aktuellt om EL” inom Omvärldsbevakning TV.

– Premiärprogrammet för Aktuellt om EL finns tillgängligt sedan början av april 2013 och det produceras totalt sju program under detta premiärår. När program för övriga fackområden inom Omvärldsbevakning TV börjar produceras och distribueras är inte fastställt ännu men det kommer inte att bli under detta år, förklarar projektledare Ylva Sandberg, som har en lång erfarenhet inom digitala medier och webb-TV – bland annat från TV4 och Utbildningsradion.

Redaktion med stor branschkunskap
– Innehållet till Aktuellt om EL tas fram av redaktionen på Omvärldsbevakning på Svensk Byggtjänst. Detta arbete leds av Manfred Otterheim som under många år bevakat el – och telefrågor. Tillsammans med Marianne Hallengren, konsult inom Omvärldsbevakning presenterar och kommenterar de ämnen som tas upp i programmen, berättar Ylva Sandberg.

Programledare för Aktuellt om EL är Jörgen Hallström, pressansvarig på Svensk Byggtjänst, som under lång tid följt samhällsbyggnadsfrågor som kommunikatör och journalist.

Lättillgänglig sajt och effektivt arkiv
Genom intervjuer med sakkunniga inom branschen, egna sammanfattningar och analyser samt bilder och grafik blir programinslagen både innehållsrika och pedagogiska.

– TV-formatet gör det lätt för användaren att ta till sig informationen. Vi ser att allt fler företag nu sneglar på videoformatet för att kommunicera med sina kunder, säger Ylva Sandberg.

Allteftersom nya program distribueras läggs de upp i tjänstens arkiv där användarna kan söka och titta på alla tidigare inslag.

Relaterat material och direktdialog
I anslutning till varje inslag i programmet finns också relaterat material i form av pdf:er, länkar, litteraturtips etc. om man som användare vill söka fördjupad kunskap.

– Förutom möjligheten att kommentera de olika inslagen kan man också skicka frågor direkt till vår redaktion och våra experter. Frågor och svar blir sedan tillgängliga på webben. Vi hoppas på en aktiv dialog med kunderna så att vi kan utforma programmen på det sätt som passar dem bäst, säger Ylva Sandberg.

Källa: Omvärldsbevakning – Byggtjänst