Svensk BI-chef på Tetra Pak erhåller prestigefullt internationellt pris
Vi kan nu gratulera Margareta Nelke, technology intelligence manager på Tetra Pak, som har fått utmärkelsen ”European Special Librarian of the Year Award”.
Priset European Special Librarian of the Year som sponsras av informationsleverantören Factiva och Special Libraries Association (SLA) aviserades nu under SLA:s årliga konferens. SLA är en internationell förening med huvudkontor i Washington, USA, för informationsspecialister i totalt 60 länder.
Priset ges till personer som har utfört beaktansvärda prestationer inom informationsområdet. Margareta Nelke belönas för stora bidrag till sin organisation, kollegor och knowledge management området. Nelke har arbetat med att utveckla företagsbiblioteksfunktionen i linje med Tetra Paks nuvarande och framtida behov.
Det framhålls vidare att Margareta Nelke har bl.a. bidragit till omvandlingen av det fysiska biblioteket för åtkomst som digital information direkt av de anställda. Hon har bidragit till att erbjuda tillgång till kvalitativ information för användarna via intranät, utbildningar och andra verktyg. Nelke har också på ett bra sätt arbetat för en strukturerad och kontinuerlig bevakning av teknikområdet inom sin organisation.

Källa: Factiva