Strukturaffär klar inom svensk finansiell mediainformation
Ecovision AB har förvärvat Delphi Finansanalys AB från Delphi Economics AB. Delphi Finansanalys är ledande svensk leverantör av finansiell information till tidningarnas börssidor. Bland Delphi Finansanalys kunder finns Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten samt ytterligare ca 30 svenska tidningar. Vidare är Delphi Finansanalys en ledande leverantör av nordisk finansiell fundamentaldata med kunder som SEB, Affärsvärlden, E*trade och Aftonbladet. Delphi Finansanalys är också en stor leverantör av lösningar för presentation av finansiell information på Internet för mediakunder. Ecovision är å sin sida en av Nordens ledande leverantörer av system för finansiell information.

”Förvärvet av Delphi Finansanalys innebär att Ecovision blir den klart dominerande aktören för finansinformation till mediasektorn i Sverige säger Paul Östling, VD på Ecovision AB. Vi är mycket nöjda över att kunna följa upp våra framgångsrika köp av verksamhet i Finland och av Newmedia med ännu ett viktigt strategiskt förvärv, säger Paul Östling.
“För Delphi Finansanalys och för våra kunder är det mycket positivt att nu tillhöra Ecovision-koncernen, säger Jan Andersson, verkställande direktör på Delphi Finansanalys. Vi kommer nu att få ökade möjligheter att fortsätta utvecklas och bidra till att göra Ecovision till Nordens ledande leverantör av finansiell information, säger Jan Andersson.”

Delphi Finansanalys tjänster kommer efter Ecovisions förvärv att marknadsföras under Ecovisions varumärke och produktutbud.

Källa: Ecovision AB