Strategisk nytta med omvärldsanalyser ökar
Researchföretaget Cutting Edge Information har släppt en ny rapport som visar att den strategiska nyttan med omvärldsanalyser ökar inom läkemedelsbranschen. Den nya studien, “Pharmaceutical Competitive Intelligence: Expanding the Role and Reach of CI,” undersöker utvecklingen av BI/CI-funktioner. Noterbart är vidare att trots sitt ökade värde inom organisationen så måste omvärldsanalysfunktioner fortfarande förklara sitt värde och ber??ttigande. Rapporten är på 116 sidor och en sammanfattning att ladda ner finns här.

Källa: Cutting Edge Information