Strategisk kommunikation & omvärldsanalys
Tips: Nu finns en intressant D-uppsats publicerad här på Bidigital som förenklat kan sägas handla om betydelsen av personliga relationer vid strategisk kommunikation och omvärldsanalys. Uppsatsförfattaren som nu gör den tillgänglig för Bidigitals läsare heter Petter Larsson och han skrev den på Lunds Universitet för ett par år sedan men ämnet är lika aktuellt idag. Författaren introducerar begreppet ”Relationsföring” som är den genomgående modellen i uppsatsen med namnet ”Relationsföring -tankar kring personliga relationer vid strategisk kommunikation” som du nu kan ladda ner via länken nedan.

Källa: Relationsföring (pdf-fil, 573 kB)