Strategi- och analysföretag byter ägare idag
SWECO FFNS Arkitekter förvärvar konsultföretaget EuroFutures AB med 15 anställda. Genom förvärvet stärker SWECO FFNS sin position inom samhällsplanering och strategisk utveckling. EuroFutures ABs verksamhet består av analys- och strategitjänster inom fyra områden: Tillväxtpolitik, Utvärdering, Platsutveckling samt Företag och Omvärld. EuroFutures har idag, utöver de egna konsulterna, ett brett samarbete med experter i Sverige samt Östersjöregionen, Europa och USA. EuroFutures byter nu namn till SWECO EuroFutures.

”Våra kunder efterfrågar allt oftare analyser med bredare och djupare kunskapsinnehåll än arkitektens traditionella arbetsområde. Det kan handla om såväl samhällsanalyser som strategier för näringslivsutveckling. Genom förvärvet breddar vi vårt tjänsteutbud och kan erbjuda kvalificerade tjänster inom bland annat tillväxtpolitik och omvärldsanalyser mot företag, organisationer och kommuner”, säger Jan Mattsson, VD SWECO FFNS.

Källa: SWECO