Stora svenska mediatrendrapporten för 2004 klar – ladda ner gratis
Den årliga rapporten från Radio- och TV-verket om trender mm i den svenska mediautvecklingen är nu klar.
“Trenden mot ett allt större medieutbud håller i sig. Fler TV- och radiokanaler är på väg att lanseras eller har lanserats under året. Expansionen på mediemarknaden har medfört en hårdare konkurrens om konsumenternas pengar, både direkt via abonnemang och mottagaravgifter och indirekt via annonsmarknaden.”, skriver Radio- och TV-verket i beskrivingen av 2004 års rapport.

Den omfattande rapporten är på 146 sidor och heter “Medieutveckling 2004” och kan nu hämtas gratis som Acrobat pdf-fil här, eller beställas i tryckt version från Radio- och TV-verket.

Källa: Radio- och TV-verket