Stora Internetundersökningen lanserad – ladda ner och läs om påverkan på hela samhället!
Internets påverkan har i grunden förändrat väldigt många aspekter av samhället och hur vi lever och verkar där. Hur vi arbetar och gör affärer, hur vi hanterar vår ekonomi, hur vi handlar, hur vi får nyheter mm är några exempel på den stora förvandling som Internet har medfört nu på bara några fåtal år efter att det tillgängliggjordes för den stora allmänheten.
Den digitala framtiden är i mångt och mycket redan här. Ändå har vi knappt börjat än! Att förstå vad som händer i samhället när det omvandlas är av yttersta vikt för många aktörer idag. Inte minst då för politiker och olika beslutsfattare.

För dig som är intresserad av att effekterna av ovan, så kan vi starkt rekommendera att läsa UCLA:s stora Internetundersökning ”The UCLA Internet Report: Surveying the Digital Future” som nu har lanserats i den senaste och årliga utgåva. Det är alltså det mycket välrenommerade UCLA Center for Communication Policy som står bakom denna rapport. I den kan du läsa allt om Internets påverkan på oss som individer, företagen och samhället. Fokusområdena är Internets användning, om media och förtroende, konsumentbeteende, kommunikationsmönster och de sociala effekterna. Undersökning bygger på ett stort antal respondenter i USA, men är i högsta grad också intressant ur ett svenskt perspektiv med vår väldigt stora andel Internetanvändare.
Ladda ner den mycket intressanta rapporten (pdf-fil, 211 Kb) direkt här genom att klicka på nedan länk.

Källa: The UCLA Internet Report: Surveying the Digital Future (pdf-fil)