Stor Framtidsdag om framtidens informationsteknik, klimat och befolkning




Torsdagen den 24 januari 2008 hålls Riksdagens Framtidsdag med seminarier om kommunikation mellan politiker och forskare, klimatet, IT samt Sveriges åldrande befolkning. Ambitionen är att forsknings- och framtidsfrågor ska få mer utrymme och integreras tidigare i riksdagsarbetet. För att lyfta fram betydelsen av kunskap om relevanta forskningsresultat och kvalificerade analyser av samhällsutvecklingen anordnas riksdagens framtidsdag den 24 januari mellan kl. 9.00-12.30 i Förstakammarsalen, Andrakammarsalen i Östra riksdagshuset och Skandiasalen i kv. Neptunus. Riksdagsledamöterna får då möjlighet att diskutera viktiga framtidsfrågor med en rad ledande forskare och experter som inbjudits inom respektive område. På programmet står tre parallella seminarier med följande teman:

1. Klimat – förändringar och anpassningar
2. Informationstekniken i framtiden
3. En åldrande befolkning – en utmaning för Sverige

Framtidsdagen inleds med ett gemensamt panelsamtal och fortsätter med tre seminarier som pågår parallellt. Sändningar från Framtidsdagen sker även via riksdagens webb-tv samt i SVT24 och SVT2.

Källa: Sveriges riksdag