STCC ser över sin mediebevakning och -analys
Nu sladdar analysföretaget MediaPilot in i motorsportens värld. Företaget ska leverera all mediebevakning och göra analyser av publiciteten åt STCC AB, företaget bakom Svenska mästerskapet i banracing för standardbilar. MediaPilot ersätter Cision som fram till nu levererat tjänsterna genom ett samarbetsavtal. Ett viktigt grepp inför framtiden blir att analysera STCCs närvaro i de sociala medierna för att fånga upp besökarnas intryck av de populära evenemangen.

“STCC är duktiga på att generera publicitet. Det är viktigt för dem att kunna visa sponsorer och andra hur framgångsrika de är. Samtidigt måste vi förse dem med en aktiv mediebevakning som riktar blicken framåt och inte bara analyserar vad som har hänt i medierna, säger Martin Wettergren, VD i MediaPilot.”

“En av våra huvuduppgifter är att popularisera STCC och pressbearbetningen är en vital kugge i maskineriet. För oss blir Mediapilot en ny samarbetspartner som vi ser kan tillföra ytterligare styrkor i vår omvärldsbevakning, säger Mikael Sandberg, presschef för STCC.”

Källa: MediaPilot