Status och trender om e-affärer i Sverige och omvärlden
Den 12 juni i Stockholm presenterar Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA) sin rapport ”Elektroniska Affärer – Status och trender 2006”. Rapporten ger en status inom e-affärer i Sverige och jämför även med vår omvärld. Rapporten ger en sammanställning av omfattning och tillväxt med fokus på tio olika branscher. Att deltaga i presentationen är gratis men platserna är begränsade. För mer information kontakta NEA.

Källa: NEA