Statligt analys- & intelligenceverktyg nu tillgängligt för privata sektorn
Det amerikanska företaget Future Point Systems aviserar nu att man erhållit exklusiv rätt att publikt marknadsföra ett avancerat analys- och intelligenceverktyg som är primärt utvecklat för olika statliga amerikanska intelligenceverksamheter. IT-stödet heter “Starlight Visual Information System” och erbjuder bl.a. möjligheter till avancerad analys av stora mängder komplex och särskiljd information som kan skapa mening av miljoner pusselbitar av ofta till synes orelaterad information. Enligt företaget Future Point Systems är Starlight-systemet vida överlägset andra analysverktyg på den öppna marknaden.

Källa: Future Point Systems