Statistik för och om kommuner och regioner – lär dig här
Nu den 26-28 november 2002 har du som arbetar i något kommunalt och/eller regionalt sammanhang möjlighet att gå en eller flera kurser och seminarier som inriktar sig helt på hur statistik blir till användbar information för dig.
Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som då står för arrangemang och utbildning riktat till denna sektor. De kurser och seminarier som kommer att hållas, i Stockholm, under dessa dagar är följande:

 • Statistikpaket för kommunal planering
 • Kommunala nyckeltal och jämställdhetsindex
 • SCB:s och Eurostats statistik för regionala statistiska indikatorer – en översikt
 • Statistik från SCB:s företagsregister
 • rAps för större kommuner och regioner?
 • Statistik från Internet för kommunal och regional strategisk planering
 • Statistikunderlag för befolkningsprognoser

  För mer information om innehållet i kurserna och seminarierna följ nedanstående källänk till SCB.

  Källa: Statistik för kommuner och regioner, 26-28/11 (SCB)