Staten finansierar omfattande omvärldsanalys för kommun
Näringsminister Björn Rosengren beslutade igår torsdag att träffa ett avtal med EuroFutures AB om analysarbete i Bodens kommun inom ramen för omställningsarbetet. 464 000 kronor avsätts för detta arbete. Uppdraget ska ses som en fördjupning av utvecklingsplanen för Boden.
Liksom många andra kommuner i Sverige har Boden under de senaste åren haft en omfattande utflyttning av yngre människor i åldern 20-40 år. Den ena delen av analysen avser därför att konkretisera några av de viktigare områdena i utvecklingsplanen, sett från yngre människors perspektiv.
Den andra delen av omvärldsanalysen avser att konkretisera det miljötekniska området, som utgör ett specifikt utvecklingsområde i Boden. Här gäller det att bl.a. inventera de förutsättningar och resurser som finns i dagsläget, men framförallt handlar det om visioner och förslag för det framtida arbetet.
”Det är en viktig del av omställningsarbetet att kommunerna fortsätter att analysera hur de kan utvecklas inom strategiska områden. Jag tycker det är positivt att Bodens kommun arbetar aktivt med att utveckla sitt näringsliv och den omvärldsanalys som nu görs bör kunna hjälpa dem att ta ut den fortsatta färdriktningen”, säger Björn Rosengren i en kommentar.

Källa: Näringsdepartementet