Stärk din “konkurrensintelligens”
Mellansvenska Handelskammaren meddelar att man den 5 december i Gävle kommer att hålla en heldagskurs med titeln “Stärk din konkurrensintelligens” (pdf-fil). Kursen vänder sig till små och medelstora företag som behöver uppdatera sin företagsstrategi och få tips om hur man bygger upp framgångsrik marknadsföring. Kursledare är Bruno Ahlqvist, Senior Advisor vid Mellansvenska Handelskammaren med stor erfarenhet från nationell och internationell marknadsföring. Bruno talar om omvärldsanalys och hur man bygger upp sin konkurrensintelligens.

Källa: Mellansvenska Handelskammaren