Städernas och Stockholms framtid
Framtidens samhälle är i mycket en fråga om städernas framtid. I senaste numret av Institutet för Framtidsstudiers tidskrift ”Framtider” (nr2/2008) behandlar flera artiklar olika aspekter på detta ämne som Megastäders vattenförsörjning, scenarier för Stockholm 2050, samt om Stockholm som varumärke och roll som ledare för regionalt samarbete. Dessutom artiklar om Sverige som varumärke och om Konsten att välja sitt eget liv. I det senare fallet visa Helena Kåks hur styrande de kollektiva föreställningarna är för hur ungdomar lever sina liv. Befolkningsprognoserna talar om att världens befolkning kommer att fortsätta växa fram till mitten av detta sekel. Ytterligare någonstans mellan 2-3 miljarder människor, och merparten kommer att befolka städer i utvecklingsländer.

På temat Stockholms framtid beskriver tre forskare från KTH respektive Stockholms universitet sex scenarier för år 2050. Dessa scenarier har utgångspunkten att energianvändningen måste minska radikalt. Författarna visar med sina scenarier olika strategier för hur ett växande Stockholm kan utformas och vilka effekter dessa alternativ får för energianvändningen. Man skriver: ”En poäng med framtidsstudier av detta slag är att ifrågasätta planering som görs utifrån prognoser.” Istället bör man fundera vart man vill och sedan ta ut riktningen.
För att läsa alla artiklar om städernas framtid kan du ladda ner Framtider nr2/2008 (pdf-fil).

Källa: Institutet för Framtidsstudier