SPSS och Caesius samarbetar om BI-lösningar för tunga webbanalyser
SPSS BI, en division inom SPSS, som är en av världens största leverantörer av avancerade programvaror för bl.a. statistiska analyser meddelar att man ingått ett samarbete med företaget Caesius Software.
Det är produkten WebQL från Caesius som tillsammans med SPSS analysprodukter i serien Clementine som skall erbjuda kunderna en komplett lösning för insamling och analys av webb-relaterad information.
Programvaran WebQL har blivit mycket uppmärksammad inom Business/Competitive Intelligence området för sina kraftfulla möjligheter till informationsinsamling. Tanken är nu att Clementine från SPSS skall ta vid där WebQL slutar och göra analyser av informationen som WebQL samlat in.

Källa: SPSS BI