Sprays omvärldsbevakningstjänst når lönsamhet med 1000 kunder
Den Sprayägda omvärldsbevakningstjänsten Agent25 har i dagarna fått sin tusende företagskund och har dessutom nått lönsamhet.
”Under loppet av en tiomånadersperiod har vi gått från noll till tusen betalade kunder. Bland våra kunder finns allt från enmansföretag till stora börsnoterade företag och offentliga organisationer. På den här korta tiden har vi dessutom nått lönsamhet.”, säger Robert Tinterov, VD för Agent25.
Agent25 lanserades i oktober år 2000 som en utmanare till den traditionella pressklippsbevakningen.
”Vår snabba expansion visar klart att varje medarbetare i ett modernt kunskapsföretag behöver sin individuella omvärldsbevakning. Omvärldsbevakning handlar inte längre om pressklipp som ligger i en pärm i fikarummet.”, säger Matti Palm, Agent25s affärsområdeschef.

Källa: Agent25