“Språkintelligent” Knowledge Management lösning analyserar dokument på svenska, norska, danska och finska
Inxight Software är ett företag som levererar programvaror för att analysera, organisera och navigera i information på många olika språk på Internet eller i företagets eget nätverk. Nu meddelar Inxight att de totalt stödjer hela 16 språk där de nordiska språken svenska, danska, finska samt norska också ingår. Enligt Inxight är deras analysprogramvaror det enda på marknaden som är verkligt ”språkintelligenta”. Följ källänken nedan för mer information.

Källa: Inxight Software