Spel lär ut omvärldsanalyser till svår bransch
Vi har tidigare med glädje noterat omvärldsanalyserna intåg i de mest skiftande branscher och tillämpningar. Nu är det inom agrikultur man visar framfötterna och där har man t.o.m. tagit fram ett speciellt spel för utbildningen. Ett synnerligen intressant grepp för en bransch vars kvarvarande få utövare ständigt är hårt pressade av konkurrens och hotande nedläggningar pga bristande lönsamhet.
“Bondespelet” kallas den inlärningsmetod som skall lära ut omvärldsanalys och samverkan till svenska bönder. Där ska dessa yrkesmän kunna testa sina kunskaper om omvärlden och utbyta idéer för framgångsrik samverkan.
“Omvärlden förändras snabbt och samverkan blir allt viktigare för att ta vara på affärsmöjligheterna”, säger Stephanie Kristofers till tidningen Ljusdals-posten. Hon är en av tre handledare i Gävleborg för sammanlagt nio spelplatser varav sex i Hälsingland.
Bondespelet är ett projekt av LRF, Mellanskog, Svenska lantmännen, Milko, Swedish Meats, Dala Gävle husdjur samt Vuxenskolan.

Källa: “Ett nytt sätt att diskutera”, LJP.