Speaker’s Corner – Bidigitals nya forum för dialog & diskussioner om omvärldsanalys [RED./ADMIN]
Nu kan du testa vår helt nya diskussions-sektion om omvärldsanalysområdet, för dialog mellan sajtbesökarna. Det nya forumet ersätter nu det gamla forumsystemet.
Det är huvudsakligen av två anledningar att vi nu byter system. Den första är att det gamla systemet möjligen var för avancerat och tungrott för snabba inlägg. Vi satsar nu istället på ett så enkelt system ur användarsynpunkt som möjligt, så att alla snabbt och enkelt kan starta en diskussion och/eller svara på andras inlägg. Den andra och största anledningen till bytet är att det förra systemet inte automatiskt sorterade fram nya och aktuella diskussioner. Detta gjorde att det tidigare var onödigt svårt att få en snabb överblick (utan ytterligare klickningar på söklänkar) vad som diskuterades just när man besökte forumet. I det nya diskussionssystemet sorteras allt helt automatiskt så att de senaste inläggen kommer först direkt från start.
Alltså!, gör din röst hörd i Bidigitals nya “Speaker’s Corner”, ställ en fråga eller tyck till om något som har med omvärldsanalys / Business Intelligence området att göra. Det går även bra att vara anonym för den som önskar.
Källa: Bidigital – Speaker’s Corner