Sonera automatiserar sin Business Intelligence funktion med Autonomy
Finska telekomföretaget Sonera har valt Autonomy som leverantör av teknik till sitt interna informationssystem. Sonera automatiserar därmed ett Business Intelligence flöde för hela 6000 användare över hela världen, inklusive 500 personer inom Soneras Business Intelligence enhet.
Sonera kommer att använda Autonomys teknologi för att automatiskt samla in, kategorisera, länka, personalisera och leverera information från många olika källor. Bland källorna ingår bl.a. intranetinnehåll, Internetsidor, Office-dokument, email och Lotus Notes databaser. På detta sätt kan Sonera med hjälp av Autonomy direkt förse användarna med ett relevant beslutsunderlag utan att något manuellt arbete är inblandat i processen.

Källa: Autonomy