Söktjänst hittar svenska varumärken från PRV kostnadsfritt
Sökföretaget 121.nu har lanserat Sveriges första gratistjänst för sökning i det svenska varumärkesregistret. Genom ett avtal med Patent- och registreringsverket (PRV) får 121.nu tillgång till alla registrerade svenska varumärken som gäller i Sverige.

”PRV arbetar för att sprida kunskap om vikten av att skydda sina idéer. Vill man inte att andra ska tjäna mer pengar än man själv på det man lyckats skapa, så bör man se om sitt hus. Därför är det bara positivt att varumärkesregistret nu blir tillgängligt för alla utan kostnad”, säger PRV:s kommunikationschef Ola Bergfeldt.

”Med hjälp av PRV:s varumärkesdatabas stärker vi vår position som en av de ledande aktörerna inom företagssökningar”, säger företagets VD Jonathan Isacsson.

121.nu har skapat en egen sökteknologi med relevanta sökresultat som gör det möjligt att snabbt hitta det man letar efter. I deras framtida strategi ingår att växa genom att hela tiden erbjuda ett ökat informationsutbud. Det är där PRV:s databas för svenska varumärken kommer in. Databasen ger möjlighet att erbjuda kostnadsfria sökningar av alla svenska, registrerade varumärken. Det är värdefull information till alla företag som t.ex. vill försäkra sig om att man inte inkräktar på någon annans varumärken. Databasen innehåller utförliga data och bilder för såväl ansökningar som registreringar och uppdateras så ofta som varje vecka.

Källa: PRV