Söktjänst för svenska akademiska publikationer
För dig som är intresserad av att ta del av akademiska publikationer med avseende på examensarbeten och uppsatser från våra svenska högskolor och universitet har nu fått det lite lättare. LIBRIS-avdelningen vid Kungliga biblioteket erbjuder nu söktjänsten ”LIBRIS uppsök” som helt fokuserar på examensarbeten och uppsatser i fulltext som publiceras elektroniskt vid de svenska lärosätena. I dagsläget är cirka 10 högskolor anslutna till systemet.
Totalt ger detta tillgång till tusentals uppsatser inom vitt skilda kunskapsområden. Om du letar efter uppsatser inom omvärldsanalysområdet så hittar du dock betydligt fler på bidigitals uppsatsavdelning. För att testa LIBRIS uppsök se länken nedan.

Källa: LIBRIS upps??k