Söktekniken som anpassar sig till behoven – ny produkt lanserad
Företaget Intellext fokuserar helt på leveranser av intelligence i rätt kontext/sammanhang. Med smarta programvaror ska alltså rätt information mer eller mindre automatiskt presenteras för användaren för största nyttan för densamma.
Med sin kontextbaserade sökteknik levererar man lösningar både direkt till slutanvändare och till informationsleverantörer. För slutanvändare finns sedan tidigare produkten “Watson” till vanliga Windows-användare och nu lanserar man även den nya produkten “ActiveContext iSuite” som riktar sig till innehållsleverantörer som vill öka användbarheten och kundanpassningen till sina egna kunder genom den kontextbaserade tekniken. Tekniken är plattformsoberoende för enkel och snabb implementering. För mer information om Watson eller ActiveContext kontakta Intellext.

Källa: Intellext