Sök design-, varumärkes- & patentinformation
Notis: Nu finns även EP-databasen med patent beviljade vid Europeiska Patentmyndigheten med i ”PRVLink” från Patent- och registreringsverket (PRV). PRVLink är startportalen till PRV:s olika databaser.

Källa: PRVLink