Smygpremiär av bidigital.com
Idag (26 april 1999) lägger vi ut bidigital.com för interna teständamål. Om du hittat fram till denna webplats trots att den ännu inte är officiellt lanserad hälsar vi dig välkommen!

bidigital.com är en “online community” för personer som arbetar med Omvärldsanalys / Business Intelligence, Information Mangement och Knowledge Management. Webbplatsen bidigital.com är en mötesplats för både praktiker i företagen samt de leverantörer som representerar utbudet av de produkter och tjänster som finns på marknaden. Vi behandlar ur olika perspektiv de digitala informationsflöden som utgör ryggraden i vad vi kallar den “nya ekonomin”.
Sources : bidigital.com