Smartphones gör intelligence smartare
Hans Hedin
Hans Hedin
(Inskickat artikelbidrag författad av Hans Hedin, VD Business Development, Global Intelligence Alliance.)


Många av oss har våra smartphones med oss dygnet runt, men som ett verktyg för market intelligence är de dock en mycket outnyttjad resurs.

Även om detta kan bero på sekretess- och upphovsrättsproblem eller den stora bristen på digitala applikationer för market intelligence, så är innehållsdigitalisering, bredbandstillgång och användningen av handdatorer tre trender som omdefinierar market intelligence.

Viktiga marknadsuppdateringar delas ofta i många organisationer genom ansikte-mot-ansikte möten, PDF-filer, e-post eller företagets intranät, men många upptagna företagsledare skulle definitivt föredra en större flexibilitet i hur de tar emot, läser och tar del av intelligence-uppdateringar. Varför inte utnyttja våra alltmer förekommande smartphones bättre?

Textbaserade meddelanden
Textbaserade meddelanden, via t.ex. chatt, sms eller e-post, är en enkel och snabb lösning för att ge information i realtid ute på fältet.

Feedback, klagomål och andra typer av signaler från fältet som samlas in genom interaktion med kunder, leverantörer, partners eller konkurrenter kan snabbt spridas via textmeddelanden, antingen direkt till market intelligence-teamet eller till företagets intelligence-intranät. Sådana signaler från fältet kan därefter skickas vidare till lämpliga intelligence-användare genom personliga aviseringar. För dem som tillbringar mycket tid “ute på fältet” förenklas arbetsdagen, eftersom de inte behöver vänta på att komma tillbaka till sina datorer för att skriva en rapport.

Företag kan dra fördel av detta och utveckla Twitter liknande program för särskilda grupper av människor med gemensamma intressen. Smartphone-meddelanden skickas till intelligence-portalen och därefter automatiskt vidare via anpassade XML- eller RSS-flöden. Alternativt kan företagen upprätta interna forum där anställda kan få tillgång till diskussionstrådar genom sina smartphones för att i realtid lämna synpunkter från hela världen.

Med detta sagt, är god hantering av innehållsportaler, distributionskanaler och informationsstruktur mycket viktigt för att förhindra eventuell överbelastning.

Låt oss ta en intelligence-mässa som ett annat exempel. I det här sammanhanget måste en hel del information samlas under en begränsad tid. Traditionellt sett skulle market intelligence-teamet vänta att träffas till slutet av dagen för att dela information som de har samlat in. Detta kan vara ganska ineffektivt.

Textbaserade meddelanden distribueras enkelt och snabbt och ger medarbetarna möjlighet att reagera på och dela information eller ställa frågor när de uppkommer. Låt oss säga att meddelandena är centraliserade med en huvudsamordnare som sammanställer informationen likt ett pussel. Denne samordnare hjälper till att sammanställa besvarade intelligence-frågor och utfärdar nya intelligence-frågor baserade på mottagna meddelanden. Värdefull tid sparas, intelligence-åtgärderna är mer flexibla och resultatet mer intelligent. Andra off-site-experter kan också delta och dra fördel av detta.

Kameror och Videor – Visuell intelligens ökar
Video och kameror kan vara oerhört användbara i intelligence-arbetet och är ännu mer outnyttjade än textmeddelanden.

Användning av videor och foton, i kombination med globala positioneringssystem – GPS, kan bidra till snabbare och bättre beslutsfattande. Militär personal använder det idag för att samla in och lämna underrättelser för varje soldat i stridsuppdrag. Den amerikanska armén vid Fort Bliss utvecklar widgets för slagfältsunderrättelser i realtid genom att använda kommersiellt tillgängliga smartphones. Detta kommer att öka både hastigheten på intelligence-processen och kvaliteten på resultaten.

På det kommersiella slagfältet kan vi också använda det jag kallar “visuell intelligens” på olika sätt.

Det första är photointelligence i mystery shopping. Videor är kraftfullare och mer tillförlitliga än textbaserade rapporter.

I produktprofilering och benchmarkinganalyser kan visuell intelligens användas för att få en ännu mer grundlig förståelse av hur en produkt fungerar. Konsumentvaruföretag använder visuell intelligens för butikskontroll och analys av konkurrerande produkter. Genom att fotografera hur produkterna visas, kan värdefull information lämnas till säljteamet. Visuell intelligens är också ett enkelt sätt att samla in konkurrerande produktinformation om till exempel förpackning, priser, garantier och reklamkampanjer.

Specsavers, glasögonfranchiseföretaget, använder photointelligence vid utvärdering av butikslägen för potentiella franchisepartners. Bilder tas på butiksläge, närområde och konkurrerande affärer. De dokumenterar allt som kan vara användbart vid användning av kameror, för att bättre förstå det potentiella värdet av butiksläget.

Vid nätverksanalyser ger visuell intelligens en gedigen förståelse för nätverket och samspelet som ett bolag har under exempelvis en utställning. Vilka träffar dina konkurrenter? Träffar de gamla kunder, nya kunder eller dina kunder? Är företaget på väg att förvärva ett annat bolag, träffar VD:n ny teknikleverantör, en konkurrent eller en av dina viktigaste leverantörer? På mässor kan visuell intelligens också återge vilka produkter eller lösningar som konkurrenterna fokuserar på och hur de investerar i en mässa.

När det gäller customer intelligence, har visuell intelligens använts för mer ingående konsumentundersökningar. Nokia använder smartphones för att skapa och aktivera foto- eller videodagböcker, hembesök, skuggning och mystery shopping. Det kan vara konsumenterna själva som tar bilderna eller Nokias konsumentforskargrupp.

Visuell intelligens är mycket mindre påträngande och lättare att genomföra med hjälp av en smartphone än med en vanlig kamera. Man måste dock vara noga med att följa tillämpliga lagar och etiska riktlinjer för fotografering i offentliga och privata platser. Dessa skiljer sig mycket från land till land, men måste beaktas. US National Press Photographers Association har utvecklat etiska riktlinjer för detta och SCIPs etiska regler gäller naturligtvis här liksom för alla övriga intelligence-åtgärder.

Framtiden: Fler widgets och Crowd Sourcing
Allt oftare ser vi fler och fler företag utveckla specialiserade widgets som tillåter sina anställda att hämta information från företagens intranät till sina smartphones.

En annan framtida lösning vi kan förvänta oss att se, är användningen av smartphones för mer analytiskt arbete, t.ex. mängdprognoser eller mängdanalyser av ett specifikt ämne. Genom att ge underlag till väl valda frågor, kan en stor grupp människor bedöma och förutse specifika frågor som t.ex. framtida konkurrentprissättning. Genom att göra det lättare för människor att ge underlag för analyser, kan smartphones öka sannolikheten för att också involvera människor.

Smartphones kan vara riktiga möjliggörare för ökad effektivitet, både för intelligence insamling och som mottagandeverktyg. Utvecklingen av sociala medieprogram och widgets har mycket att tillföra ett företags intelligence verksamhet – men det kommer inte att ske över en natt och utan stöd från högsta ledningen.

—-Slut—

Om författaren
Hans Hedin är VD Business Development på Global Intelligence Alliance.

Om Global Intelligence Alliance
Global Intelligence Alliance (GIA) är en strategisk market intelligence och rådgivande grupp. GIA bildades 1995 då ett team av market intelligence-specialister, managementkonsulter, branschanalytiker och teknikexperter samlades för att tillsammans bygga en kraftfull uppsättning av kundanpassade lösningar som sträcker sig från outsourcad marknadsövervakning och mjukvara, till strategiska analyser och rådgivning.

Idag är vi det självklara valet för organisationer som försöker förstå, konkurrera och växa på de internationella marknaderna. Vår branschexpertis och täckning av över 100 länder gör det möjligt för våra kunder att fatta bättre underbyggda beslut världen över.

För mer information, besök www.globalintelligence.com eller skicka e-post till media@globalintelligence.com.

Hans Hedin