Smarta system allt viktigare för omvärldskoll
Dagens informationsstress handlar delvis om dålig förståelse för hur informationsflöden fungerar, hävdar omvärldsbevakningsföretaget Newsline. Vi måste inse att bra, kvalitetssäkrad och relevant information inte är gratis. Smarta system som letar, sorterar, berikar och till viss del även analyserar vår information kommer att bli allt viktigare när informationsmängder ökar och kvalitén på tillgänglig information sänks.

Med varumärken som Affärsdata, Agent25 och Presstext i bagaget har svenska Newsline lång erfarenhet av system för business intelligence och omvärldsbevakning. Enligt Newsline är många svenska företag dåliga på att använda möjligheterna med smarta system för omvärldsbevakning. Man ser inte nyheter och information som en källa till kunskap och affärsfördelar och ansvaret för omvärldsbevakning ligger ofta på de enskilda anställda, vilket skapar onödig informationsstress.

”Att få hjälp med omvärldsbevakningen är viktigt. Om jag kan vara säker på att jag inte missar någon viktig branschnyhet i nyhetsflödet och vet att jag har full koll på ekonomin hos företaget jag ska besöka, kan jag fokusera på mitt arbete och göra kloka val baserade på kunskap”, säger Torbjörn Johansson, vice VD på Newsline.

Newsline insåg tidigt att i ett samhälle med ökande informationsmängder är det just kopplingar mellan de olika informationsslagen, till exempel mellan nyheter och företagsinformation, som ger värdefull kunskap. Det handlar om att ta kontroll över sitt informationsflöde och skapa en dynamik mellan befintlig och ny information.

”Vi är mitt uppe i ett regimskifte vad gäller informationsflödet i vårt samhälle och behöver inse att bra, kvalitetssäkrad och relevant information inte är gratis. För att omvärldsbevaka idag krävs avlastning i form av smarta system som letar, sorterar och till viss del även analyserar information”, säger Torbjörn Johansson.

I Newslines nya produkt Newsline Link kan användarna integrera sina nyheter med utförlig information om personer och företag. Att berika sin befintliga företagsinformation med ett relevant nyhetsflöde och en koppling till LinkedIn eller en expertblogg kan ge viktiga insikter om vad som händer och varför.

Om Newsline Link
1.Nyheter – Omfattande nyhetsarkiv i fulltext. Sök, hitta, sortera, märk upp, dela, prenumerera, analysera.
2.Personer – Integrera mot LinkedIn för att se kopplingar mellan företag och personer som intresserar dig.
3.Företag – Utförlig information om svenska företag. Nyckeltal, balans- och resultaträkningar, revisorer, ledande befattningar, adresser och redovisningar.

Källa: Newsline