Skapa ett Knowledge Management system av intranätet
Göteborgsbaserade företaget Findwise har nu publicerat ett nedladdningsbart s.k. White Paper med titeln ”Increase your competitiveness – make a Knowledge Management System out of your intranet portal” (pdf-fil, 438 kb). Rapporten avhandlar översiktligt sökteknik och behoven i ett KM-system, samt hur man förverkligar detta i ett intranät genom att koppla till en programvara för Enterprise Search som är specialiserad på företagssökningar mm av alla typer av informationskällor.

Källa: Findwise