Skanska väljer Comintell för att bygga Skanska Experts, ett sökbart kompetensregister
Comintell, ett av Nordens ledande Knowledge Management företag, meddelar nu att Skanska, ett multinationellt byggföretag med c:a 79000 anställda, har valt Comintell Knowledge XChanger som bas för sitt globala kompetensregister, Skanska Experts.

Skanska Experts är ett intranät baserat system som gör det möjligt att söka på expertkompetenser inom olika kompetens/produkt områden. Det kommer att lanseras inom hela Skanska koncernen under oktober månad.

“I och med den stora expansion som Skanska genomgår måste det till ett strukturerat verktyg för att finna den expertis som nu finns inom olika delar av organisationen. För oss var Comintell Knowledge XChanger det naturliga valet, eftersom dom kunde erbjuda en snabb, färdigutvecklad och kostnadseffektiv lösning,” säger Per Hogård, projektledare för Skanska Knowledge Networks.

Comintell Knowledge XChanger gör det möjligt att lagra personliga profiler med både kontaktuppgifter (som hämtas från Skanska centrala personalregister) och kompetensområden. Dessa görs sedan sökbara både genom en fritextsökmotor och genom ett navigeringsträd i fyra nivåer. På detta sätt kan Skanskas medarbetare enkelt hitta experthjälp och därigenom snabbare hitta lösningar.

“Skanska har höga krav på sina leverantörer och vi är mycket nöjda att få vara med som en del av Skanskas satsning på Knowledge Management. Det är vår förhoppning att Skanska Experts ska göra det möjligt för Skanska att utnyttja sin samlade kunskap på ett ännu effektivare sätt i framtiden, till fördel för sina anställda och i förlängningen sina kunder,” säger Jesper E. Martell, VD på Comintell Nordic AB.

Comintell Knowledge XChanger är en webbaserad serverlösning, för mer information om denna produkt gå till Comintells hemsida (som för övrigt har fått en ny tydlig profil, se länk nedan).

Källa: Comintell Nordic AB