Skandinaviskt företag lanserar ny patenterad sökteknik
Ocelluz AS, ett nytt norskt företag med en helt ny och världsomfattande patenterad sökteknologi, är nu officiellt lanserat. Från start presenterar man ett antal större kunder inklusive Telenor som redan bygger lösningar kring deras sökteknik. Företaget grundades redan 1999 och har sedan dess “i hemlighet” utvecklat sin nya teknologi.

Ocelluz patenterade sökteknik gör det möjligt för företag och organisationer att söka efter svårtillgänglig information i databaser (SQL) genom ett mycket enkelt förfarande där du pekar och klickar respektive skriver och söker precis som en vanlig sökmotor på nätet. Företaget framhåller att före deras teknik fanns ingen produkt som kunde söka direkt i vanliga standard SQL-databaser utan att först programmera en s.k. sökfråga (SQL-query) och sedan exportera resultatet för indexering. Med Ocelluz teknik är det nu möjligt att i nästan realtid söka samtidigt i flera databaser genom en vanlig sökruta. För företag och organisationer öppnar detta upp alla de interna databaserna för alla anställda att själva söka direkt i. Ocelluz nya sökteknologi finns nu tillgänglig för marknaden. För mer information kontakta företaget.

Källa: Ocelluz AS