SITI bevakar Silicon Valley
E-society är ett projekt från Svenska IT Institutet (SITI) som förser svenskt näringsliv med omvärldsbevakning från Silicon Valley.
Sources : E-society