SilverPlatter Information förvärvas av Wolters Kluwer
Företaget Wolters Kluwer (www.wolterskluwer.com) från Nederländerna meddelar att de ska förvärva det välkända amerikanska företaget SilverPlatter Information.
SilverPlatter som är en stor leverantör av referensdatabaser främst inom områdena teknik, medicin och vetenskap kommer att slås ihop med ett annat amerikanskt företag, Ovid Technologies, som sedan tidigare tillhör Wolters Kluwer.
Wolters Kluwers syfte med förvärvet är att bli större inom elektronisk information för medicin- och vetenskapsområdena.

Källa: SilverPlatter Information