Silobreaker satsar på den nordiska marknaden med ny affärschef
Anders Kasberg, tidigare VD på SWEDMA, blir ny Affärschef Norden på svensk-engelska sökteknologibolaget Silobreaker. Det Londonbaserade företaget Silobreaker utvecklar sök- och omvärldsbevakningslösningar som i realtid analyserar nyhetsflöden och presenterar händelserna i ett sammanhang via grafiska resultat. Nu satsar Silobreaker på den Nordiska marknaden genom att anställa Anders Kasberg som ny affärschef.
Silobreaker.com är en kostnadsfri nyhetssöktjänst på engelska med målgrupper som PR branschen, informationsavdelningar, journalister, forskare, offentlig sektor, studenter och allmänt nyhetsintresserade som vill söka och förstå information på ett effektivare sätt än vad traditionella söktjänster har erbjudit hittills. Silobreaker säljer även företagsspecifika mjukvarulösningar för beslutsstöd och omvärldsbevakningssystem med Silobreaker Enterprise Software Suite. Där kombineras de publika nyhetskällorna med företagets interna strukturerade och ostrukturerade information och annan inköpt data, som patentdata, forskningsrapporter eller börskurser. Silobreaker är baserat på en idé från svenska utvecklare och all utveckling idag sker i Sverige.

”Ungefär 70% av vår trafik till Silobreaker.com kommer från Nordamerika och Storbritannien, men vi har märkt ett ökat intresse från nordiska företag och myndigheter för vår sökteknologi och omvärldsbevakningsverktyg och vi kommer nu satsa mer på Norden som en marknad. Med vårt svenska arv, känns Sverige som en andra hemmamarknad och Anders kommer, med sin bakgrund från IT, onlinetjänster och reklam & media, kunna tillföra mycket för att etablera Silobreaker som en aktör inom söktjänster och omvärldsbevakning i Norden”, säger Kristofer Månsson, CEO Silobreaker.

Källa: Silobreaker