Silobreaker levererar system för omvärldsanalys till schweiziska försvaret
Svenskägda Silobreaker meddelade idag att deras omvärldsbevakningssystem, Silobreaker Enterprise Software Suite, har licensierats till schweiziska DDPS Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport (Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sport).

Silobreakers system kommer att utgöra kärnan i en s k Open Source Intelligence (OSINT) lösning som svenska integrationskonsulten LearningWell har fått i uppdrag att leverera till schweiziska försvarsmyndigheten, tillhörande DDPS. Silobreaker och LearningWell har tidigare levererat en liknande lösning till svenska försvarsmakten.

“Att förstå sin omvärld och se händelser i sitt sammanhang är grundläggande och tidskritiska krav på de flesta företag och myndigheter idag”, säger Silobreakers VD Kristofer Månsson. “Men användarna drunknar i information från både traditionella och sociala medier vilket leder till stora problem som inte kan lösas med konventionella sökmetoder. Vi är mycket glada över att kunder fortsätter att uppmärksamma våra produkter som ledande för effektiv hantering och analys av stora informationsmängder, samt för hur snabbt och därmed kostnadseffektivt produkterna kan implementeras.”

Silobreaker Enterprise Software Suite är ett integrerat system som hanterar hela arbetsflödet; från aggregering, indexering, klassificering och lagring av information till sökning, filtrering, analys, visualisering, rapportgenerering och beslutsstöd. Programvaran kan användas horisontellt eller vertikalt inom en organisation med en kombination av ostrukturerat och strukturerat innehåll från både externa och interna källor. För mer information kontakta Silobreaker.

Källa: Silobreaker