Silobreaker lanserar tidslinjevisualisering
Silobreaker lanserar nu ett nytt verktyg i tjänsten Silobreaker Premium, Tidslinjer. En tidslinje är ett effektivt sätt att visualisera, analysera och presentera förändringar eller händelser som inträffar under en tidsperiod. Silobreakers tidslinjevisualisering tillåter användare att visa volymutvecklingen av media, bloggar och andra datakällor i ett interaktivt grafiskt verktyg.

Silobreaker Premium är ett integrerat sök-, omvärldsbevaknings, konkurrentbevakning och analysverktyg av olika informationskällor. Lägg upp intern information, omvärldsinformation och öppna källor, sida vid sida och analysera informationen med olika visualiseringsverktyg.

Tidslinjen kan användas för att visualisera olika frågeställningar. Till exempel hur mottogs mitt pressmeddelande i media. För större företag är det tidskrävande att manuellt sortera ut från pressklipplistor vilka nyheter som verkar vara kopplat till pressreleasen och vilka som handlar om företaget generellt. Med Silobreaker Premium skapar användaren enkelt en bevakning av sin pressrelease baserat på olika nyckelord eller fraser och kan jämföra den grafiskt med till exempel medieflödet för hela företaget. Silobreakers tidslinje möjliggör även jämförelse i media mellan olika företag, produkter, personer, nyckelord etc.

Källa: Silobreaker