Silobreaker lanserar ny premiumtjänst för mediebevakning och -analys
Silobreaker meddelar att man har lanserat “Silobreaker Premium”, som är en ny abonnemangsbaserad onlinetjänst för företag och organisationer för bevakning och analys av nyheter & sociala media.

Det som, enligt Silobreaker, särskiljer denna tjänst gentemot konkurrerande bevakningstjänster är att Silobreaker Premium förutom själva innehållet även tillhandahåller de analysverktyg som krävs för att effektivt kunna hantera det insamlade nyhetsinnehållet. Verktyg som ska kunna skapa mening och grafiskt illustrerar detsamma.

Silobreaker Premium erbjuds online som SaaS (Software as a Service) där användarna kommer åt all funktionalitet. Abonnemang finns med ett fast pris upp till 200 användare, men även abonnemang för enskilda användare eller mindre användargrupper finns att tillgå. För intresserade finns en demo att se av Silobreaker Premium.

Källa: Silobreaker