Silobreaker föreläser på Lucene Revolution 2010
Lucene Revolution 2010 är den första nordamerikanska konferensen fokuserad på öppen källkod för sökteknologi. Silobreakers Director Mats Björe kommer att vara en session speaker på denna konferens som pågår 7-9 Oktober i Boston, USA.

“Det finns ett stort intresse för Silobreakers teknologi bland aktörer inom underrättelseverksamhet och omvärldsanalys. Att en företrädare för ett europeiskt företag blir inbjudan talare till detta amerikanska evenemang är ytterligare en bekräftelse på detta”, säger Anders Kasberg, Affärschef Norden Silobreaker.

Silobreaker utvecklar sök- och omvärldsbevakningslösningar som i realtid analyserar nyhetsflöden och presenterar händelserna i ett sammanhang via grafiska resultat. Silobreaker erbjuder en kostnadsfri nyhetssök och analystjänst för nyhetsintresserade som vill söka och förstå information på ett effektivare sätt än vad traditionella söktjänster har erbjudit hittills. Silobreaker säljer även företagsspecifika lösningar för beslutsstöd, mediebevakning, analys och omvärldsbevakning. Där kombineras de publika nyhetskällorna ofta med företagets interna strukturerade och ostrukturerade information och annan inköpt data, som patentdata, forskningsrapporter. Silobreaker är baserat på en idé från svenska utvecklare och all utveckling idag sker i Sverige.

Källa: Silobreaker