Silobreaker får stort medialt genomslag
Notis: Den senaste tiden har den svenskägda, men englandsbaserade, nyhetstjänsten och företaget “Silobreaker” fått relativt stor uppmärksamhet i internationell media. Stor del av det mediala intresset nu i februari härrörs sig till Silobreakers medverkan i arrangemanget DEMO 2008 där företagets tjänst rönte stor uppskattning bland besökarna och mediarepresentanter. Vidare har Silobreakers inbjudan av Microsoft om deltagande i Microsofts Startup Accelerator Program också skapat en hel del rubriker i olika nyhetskällor. Eftersom endast ett fåtal utvalda företag med stora framtida möjligheter får chans att deltaga så är det ett stort erkännande för Silobreakers tjänst.

Källa: Silobreaker