Silobreaker arrangerar nytt seminarium om omvärldsbevakning
Den 17 november anordnar Silobreaker ett nytt seminarium om omvärldsbevakning. Syftet med Silobreakers seminarium är att deltagarna ska öka sina kunskaper i omvärldsbevakning och bli inspirerade av andra i branschen. Inbjudna föreläsare är från Vattenfall och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB och Silobreaker.

Programinnehåll:
*Incidentberedskap & omvärldsbevakning i realtid  
-Hör hur Vattenfall, ett av Europas största energiföretag, arbetar med frågor kring omvärldsanalys,  incidentberedskap  och mediebevakning.

*Beredskap för all kriser
-Hur bedömer man situationsläget när hela världen är ens upptagningsområde? Att upptäcka, verifiera, larma och informera med en “all hazard approach”.  Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB berättar om hur man hanterar myndighetens globala omvärldsbevakning.

*Effektivare omvärldsbevakning för alla
-Utbudet av omvärldsinformation ökar lavinartat. Områdena vi förväntas känna till, bevaka och förutspå för att ligga steget före växer också. Tiden att analysera och förmedla denna information effektivt inom företag räcker inte till om man inte har de rätta redskapen. Silobreaker berättar om nya verktyg som kan effektivisera omvärldsbevakningen och skapa en organisation där varje anställd är ständigt medveten om sin omvärld.

Intresset för vårt seminarium är stort, säger Anders Kasberg, Affärschef Norden, Silobreaker. Den verkliga nyttan av omvärldsbevakning är inte bara att upptäcka vad som sker. Det handlar om att förstå vad en nyhet kan innebära. I en tid av alltför mycket information, är utmaningen för omvärldsbevakare inte att hitta mer material utan skapandet av relevanta och meningsfulla slutsatser. För mer information: Anders Kasberg, Affärschef Norden, tel 0703-774107, e-post anders.kasberg@silobreaker.com

Källa: Silobreaker