Sifo Group köper brittiskt medie- och omvärldsbevakningsföretag
Sifo Group förvärvar familjeägda Romeike Group i Storbritannien. Romeike omsätter 350 miljoner kronor och har 500 anställda. Sifo Group blir med sin division Observer Media Intelligence genom förvärvet, enligt egen uppgift, världens största företag inom medie- och omvärldsbevakning. “-Genom förvärvet etablerar vi oss som marknadsledare på Europas viktigaste marknad. Sifo Group tillförs ett mycket lönsamt företag som passar väl i Observers verksamhet. Genom överföring av Observers förädlade tjänster förväntar vi oss en ökning av Romeikes tillväxttakt och uppnår dessutom betydande skalfördelar”, säger Robert Lundberg, verkställande direktör och koncernchef för Sifo Group.
Sources : Sifo Group