Sifo Group AB byter namn till Observer AB
Tisdagen den 6 juni byter Sifo Group AB namn till Observer AB. Aktien som är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista handlas under sitt nya namn fr o m den 6 juni. Efter försäljningen av divisionen Sifo Research & Consulting och varumärket Sifo byter Sifo Group namn. Koncernens huvudverksamhet är den medie- och omvärldsbevakning som bedrivs i Observer. Som en följd av det byter koncernen namn till Observer AB.

Källa: Sifo Group AB