Sifo byter namn till Research International
Sifo Research & Consulting AB antar från och med den 1 september i år namnet Research International. Sifo ingår sedan ett år tillbaka i undersökningsföretaget Research International som är en del av den globala kommunikationskoncernen WPP, och namnbytet är ett led i att tydliggöra Sifos internationella närvaro och kompetens. Varumärket Sifo kommer att leva vidare inom samhälls- och opinionsundersökningar.
”Marknaden för de tjänster vi erbjuder är internationell eftersom många av våra kunders affärer drivs på global nivå. Därför är det naturligt att vi nu tydligare markerar att vi ingår i ett av världens största marknadsundersökningsföretag, och att vi erbjuder såväl svenska kunder med internationell verksamhet som internationella kunder tjänster och koncept anpassade efter deras krav”, säger Mikael Paltschik, vd för Sifo Research & Consulting.

Källa: Sifo Research & Consulting AB