SharePoint™ Portal Server tar Microsoft in på företagsportalmarknaden
Nu kommer snart Microsoft med sin företags- och kunskapsportal kallad Microsoft® SharePoint™ Portal Server. Produkten gick tidigare under arbetsnamnet “Tahoe”.
SharePoint Portal Server är en flexibel portallösning från Microsoft som låter företag enkelt hitta, dela och publicera information.
Den nya portalservern erbjuder integration mellan kunskapsportalen och Microsoft Office and Windows® operativsystem, vilket möjliggör för kunderna att även integrera dokumenthantering, sökningar och diskussioner mm in i olika dokumentprocesser. Vidare ger SharePoint Portal Server företag ett mycket effektivt sätt att bygga upp deras intranät. Microsoft SharePoint kan indexera innehåll från flera olika källor som inklusive webbservers, filservers, Exchange folders, Lotus Notes databaser mm.
Den avancerade dokumenthanteringen integrerad med företagsportalen är mycket intressant då det gör att man kan integrera portallösningen med företagets egna affärsprocesser samt utnyttja redan gjorda investeringar i produkter från Microsoft.
Den sista utvecklingsversionen (Release Candidate 1) av SharePoint finns tillgänglig att ladda ner redan nu och den färdiga produkten kommer att finnas för leverans senare i år.

Källa: Microsoft® SharePoint™ Portal Server