Senaste omvärldsanalyssystemet ska ge konkurrensfördelar
Företaget Cipher Systems presenterar nu flera förbättringar av deras populära omvärldsanalysprogramvara “Knowledge.Works”. Nya funktioner som t.ex. avancerad innehållsintegration, samarbets- och rapporteringsfunktioner ska förnya och förbättra konkurrensfördelarna med den redan pålitliga programvaran enligt Cipher Systems.

Utökad funktionalitet i Knowledge.Works finns nu kring primära informationskällor, en ny interaktiv anslagstavla och utökade möjligheter för att skapa automatiska rapporter. Rapporteringen underlättas nu med en introduktion av speciella mallar för marknadsanalyser och produktutvärdering. Sedan tidigare finns mallar för SWOT- och företagsprofiler. Programvaran Knowledge.Works stödjer hela kedjan från insamling, sammanställning, indexering, sökningar, analyser, rapporter och spridning/samarbete. För mer information om den nya versionen kontakta Cipher.

Källa: Cipher Systems