Seminarium om Informatörens nya affärsroll
Informationsföreningen meddelar att man i Stockholm nästa vecka den 14 oktober håller ett jubileumsseminarium på temat ”Informatörens nya affärsroll”. Heldagen fokuserar på informatören som navigatör i en alltmer komplex omvärld. Under dagen kommer Sven Hamrefors, ekonomie doktor och professor vid Mälardalens högskola, Niclas Adler, professor, VD och akademisk ledare på Handelshögskolan i Jönköping och Bengt Wahlström, omvärldsbevakare, att tala. Seminariet är ett resultat av ett femårigt forskningsprojekt som Sveriges Informationsförening bedrivit tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och Mälardalens högskola. Det är samtidigt ett sätt att fira tioårsjubileet av deras ledarskapsprogram, Communication Executives Program. Kontakta Informationsföreningenn för mer information och anmälan.

Källa: Sveriges Informationsförening