Seminarium om framtidsstudiernas framtid
Institutet för Framtidsstudier håller ett seminarium i Stockholm den 8 oktober 2007 om ”Framtidsstudiernas framtid” där man inbjuder till diskussion om framtidsstudierna utifrån deras roll för kunskapsinhämtning och debatt kring viktiga hot och möjligheter i samhällsutvecklingen. Frågor som ska behandlas under seminariet är:

– Hur har framtidsstudierna förändrats över tid?
– Vilken är relationen mellan framtidsstudier och omvärldsanalys?
– Hur kan vi formulera skarpare frågor och hitta bättre analysstrategier?
– Var finns möjligheterna och hoten i samhället?
– Hur kan dagens olika aktörer bättre dra nytta av varandra?

Medverkande representanter finns på plats från Globaliseringsrådet, FOI, Föreningen för Framtidsstudier, Finansdepartementet, Socialdepartementet, Kairos Future, Naturvårdsverket och IVA. Seminariet är kostnadsfritt, men deltagarantalet är begränsat. Anmälan ska vara gjord senast onsdag den 3 oktober.

Källa: Institutet för Framtidsstudier