Seminarium i Stockholm om omvärldsbevakning i privat och offentlig sektor
Den 14 november i Stockholm föreläser bland andra Sven Hamrefors (från Handelshögskolan i Stockholm) om omvärldsbevakning på temat ”Från Business Intelligence till Intelligent Business”.
Förutom Sven Hamrefors kommer även Klas Thorén att tala om sina erfarenheter med att införa en omvärldsbevakningsfunktion i Stockholms Stad.
Dagen arrangeras av TLS / Svensk förening för informationsspecialister. För mer information och anmälan följ länken nedan. Deltagarantalet är begränsat vilket gör att direkt anmälan av intresserade rekommenderas.

Källa: ”Från Business Intelligence till Intelligent Business” (TLS)